Route

Sint-Hubertus-Viering Geijsteren

Contact:
Tel: 0478-51 10 70
Adres:  Leunseweg A6 Venray

 • Datum, locatie etc.
 • Parkeren en Route
 • Doelgroep
 • Waarom een Viering
 • Info St. Hubertus
 • Info Landgoed Geijsteren
 • Initiatiefnemers
 • Organisatie
 • Comité van aanbeveling / vrienden van
 • Sponsoren
 • Vieringen elders
 • Interessante links en privacy statement

Stichting Sint Hubertus Viering

 

Wilt u de stichting steunen,
dan kunt u donaties storten op bankrekeningnummer:

 

NL57 RABO 0192 0140 21

 

Hert Hubertus op de Hoge Veluwe
Foto: Louis Fraanje / www.de-veluwenaar.nl

Sint-Hubertus-Viering Geijsteren 2018 vindt plaats op:
14 Oktober om 11.30 uur

Allereerst danken wij alle aanwezigen en vrijwilligers die de Sint Hubertus Viering te Geijsteren de afgelopen jaren tot een succes maakten.

 

Zondag 14 oktober 2018 als keuze voor de Sint Hubertus Viering is een mooie toepasselijke datum voor een nieuwe Sint Hubertus Viering. Wij hopen dan ook dat wij er met de vrijwilligers, de organisatie, de pastoor en natuurlijk met de vele enthousiaste bezoekers weer een mooie viering van kunnen maken.

 

– De locatie van de Sint Hubertus Viering is gelijk aan de vorige jaren, namelijk: 
Het mooie dorp Geijsteren, in de ambiance van de gerestaureerde delen van de kasteelruïne op het landgoed van Baron de Weichs de Wenne;

– Verzamelpunt: De kasteelruïne aan de Maasheseweg te Geijsteren;

                         TIP: Neemt u voor de zekerheid een paraplu mee aangezien de viering in de buitenlucht zal plaatsvinden.
                         Mocht het onverhoopt te hard regenen, dan bestaat er een uitwijkmogelijkheid zodat de viering overdekt
                         kan plaatsvinden;

– Tijdstippen: 
Verzamelen vanaf 11.00 uur, aanvang viering bij het kasteelcomplex te 11.30 uur;
De toegang tot de viering en het parkeren zijn gratis. Voor de parkeerroute volg de volgende link: parkeerroute;


Aansluitend: zegenen en uitdelen van Hubertusbroodjes, zegenen van (jacht)honden, paarden, huisdieren,
jachtvogels. Daarna gezellig napraten, al dan niet onder het genot van een lekkere kop soep, broodjes
en koffie. Wilt u het door u meegebrachte dier a.u.b. wel aanlijnen.


De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Jachthoornblazers Midden Limburg.

Ook valkeniers zijn welkom tijdens de Sint Hubertus Viering.

 

Tijdens de vorige vieringen waren steeds valkeniers aanwezig met hun valken die veel aandacht trokken van het publiek.

Doelgroep

De St. Hubertus viering is bedoeld voor iedereen die het buitenleven en dieren een warm hart toedraagt, waaronder, buitenmensen, bos- en terreinbeheerders, jagers, voorjagers, drijvers, ruiters, maar ook hondenbezitters die graag met hun hond in de natuur zijn, wandelaars, toeristen enz.
Verder is de St. Hubertusviering interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in de cultuur-historische achtergrond van Sint-Hubertus en de St. Hubertus viering.

Waarom een St. Hubertus Viering:

Als personen die betrokken zijn bij het buitenleven zetten wij ons ervoor in dat er een voortzetting is van een lange en waardevolle christelijke en cultuur-historische traditie. In deze traditie wordt stilstaan bij de nagedachtenis van Sint-Hubertus en zijn rol van patroonheilige en beschermer van de jacht en het buitenleven. Hierbij hoort ook het jaarlijks ontvangen van een gezegend Hubertusbroodje en zegening van je geliefde (jacht)hond, paard, huisdier of (jacht)vogel. Samen met andere gelijkgezinden sta je even stil bij het jachtige leven dat je normaal leidt en bij de normen en waarden die wij hanteren ten opzichte van de natuur en ons zelf.

 

Van belang is daarbij dat het een samenzijn is met anderen, bekenden en/of naasten met een gedeelde interesse waarmee het gezellig napraten is onder het genot van lekkere hapjes en drankjes;

Algemene informatie over Sint Hubertus

Het adagium van de internationale Sint Hubertus orde is: “Eer je schepper door zijn schepselen te eren”.

Sint-Hubertus:

Hubertus (656 – 727) was zoon van een hertog. Hij leidde aanvankelijk een vorstelijk leven. Volgens de legende ging hij op Goede Vrijdag van het jaar 683 op jacht, ondanks dat dit op Goede Vrijdag een oneerbiedige activiteit was. Hubertus koos die dag dus voor de jacht en hij en zijn honden speurden een groot hert op. Toen de honden het hert hadden gesteld keerde het hert zich naar Hubertus toe. Er verscheen een lichtend kruis tussen de geweistangen. Een stem zei Hubertus zich te bekeren en naar de heilige Lambertus van Maastricht te gaan, die toen bisschop van die stad was. Hubertus ging in de leer bij de heilige Lambertus van Maastricht.

In 705 volgde Hubertus hem op als bisschop van Tongeren en Maastricht. Hubertus verkondigde het geloof in Nederland en België. Hubertus stierf in 727. Zijn lichaam werd begraven in de kerk van de Heilige Apostelen in Luik. Toen zijn graf 16 jaar later werd geopend, voor verheffing van de relieken bij zijn officiële heiligverklaring, blijkt het stoffelijk overschot ongeschonden.

Op 30 september 825 worden de overblijfselen van de Heilige Hubertus overgebracht naar Andage. Patroonheilige en beschermer Sint Hubertus staat nu bekend als patroonheilige van de jacht en jagers en beschermer tegen hondsdolheid en kwalen die daarmee in verband staan. Naamdag De zogeheten naamdag van Sint-Hubertus is 3 november.

Uit praktische overwegingen worden St. Hubertus vieringen in de periode oktober/begin november gehouden, meestal in het weekend om optimale gelegenheid voor bezoekers te creëren.

In het verleden werd de heilige Sint-Hubertus vooral aanroepen om mensen en vee te beschermen tegen dolheid, indertijd een zeer geduchte plaag. Totdat de Franse geleerde Pasteur in de vorige eeuw zijn beroemd geworden entstof samenstelde, kwamen zieken van heinde en verre naar Saint-Hubert om zich van hondsdolheid te laten genezen.
Meerdere kerken zijn genoemd naar Sint-Hubertus, alsook de dorpen Sint-Huibrechts-Lille en Sint-Huibrechts-Hern.
Het op het Nationale Park de Hoge Veluwe gelegen Jachthuis Sint-Hubertus is genoemd naar de heilige Hubertus. De plattegrond van het slot heeft de vorm van een hertengewei. Het Jachthuis Sint-Hubertus is in 1914 door de architect Berlage ontworpen in opdracht van het echtpaar Kröller-Müller. Het Jachthuis Sint-Hubertus is een ‘Gesamtkunstwerk’: het park, gebouw, interieur, meubels en zelfs het servies waren speciaal voor dit buitenhuis ontworpen.

Media aandacht en eerste impressies:

Organisatie St. Hubertus Viering: 

 • Roel Groetelaers (Eet- en Drinkcafé `t Trefpunt te Geijsteren)
 • Stichting Sint Hubertus Viering, namens deze:
 • J. Meijer (Julicher & Meijer Advocaten)
 • R. Julicher (Julicher & Meijer Advocaten)

Comite van aanbeveling / vrienden commite van aanbeveling / vrienden van: 

 • Familie de Weichs de Wenne
 • Kerk
 • Voorzitter WBE Venray; wethouder J.W.G.M. (Jan) Loonen
 • Voorzitter WBE Hubertus Venray
 • Vrienden van Sint-Hubertus-Viering

Sponsoren:

Viering elders:

Organiseert u in uw eigen omgeving óók een St. Hubertus viering? Dan kunt u dat bij ons melden, zie daartoe het bovenstaande mailadres. Wij zijn bereid uw St. Hubertus viering op onze website te vermelden.  

Interessante links en privacy statement:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hubertus_van_Luikhttp://www.jachttv.com/video/sint-hubertusviering

http://www.hogeveluwe.nl/nl/ontdek-het-park/bezoekerscentrum-musea/jachthuis-sint-hubertus/678

http://www.st-hubertus.nl/index.php?pagina=patroonheilige

http://www.jachthoornblazers.nl/JHB/Sint-Hubertus-heiligenlevens.html

http://www.hubertus-orden.org/german/legende.htm

http://www.awnzeeland.nl/awn/artikelen/page_020.htm


Privacy statement:

De stichting Sint Hubertus slaat geen persoonsgegevens op, gebruikt geen persoonsgegevens, de website gebruikt geen cookies of dergelijke noch wordt op enigerlei wijze bijgehouden wie gebruik maakt van de website, ook niet via IP adressen. De website is bedoeld voor informatieverstrekking en niet om contactgegevens te verkrijgen.

copyright: Julicher & Meijer Advocaten